Welcome! You are not logged in. [login]

Terugblik Nederlandse deelname aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7)

Nederland moet het hebben van kennis en innovatie. Ons land heeft geen overschot aan grondstoffen en de aardgasbaten zullen op termijn achteruitlopen. Ook kent ons land geen massaproductie op basis van lage lonen. De belangrijkste motor voor onze economie is dus kennis, kennis en nog eens kennis. Een mooi voorbeeld van hoogwaardige, door kennis gedreven, productie is ASML, waar geen chips worden geproduceerd maar geavanceerde apparaten waar chips mee worden gemaakt. Gebaseerd op state-of-the-art kennis op dit gebied, ontwikkeld door de Nederlandse fundamentele en toegepaste kennisinstituten. Een ander voorbeeld is het onderzoek in de kwantummechanica, dat mogelijk zal leiden tot de ontwikkeling van de kwantumcomputer die de huidige computers in snelheid en rekenkracht ontelbare malen zal overtreffen. Om tot nieuwe kennis en innovatie te kunnen komen moeten onderzoekers en bedrijven op de beste plek, met de beste faciliteiten en met de beste partners hun werk kunnen doen. Europa maakt die grensoverschrijdende samenwerking mogelijk en de EU stelt daar ook financiering voor beschikbaar. In 2014 is het nieuwe EU-programma hiervoor, Horizon 2020, van start gegaan. Het Zevende Kaderprogramma (KP7, 2007-2013) is daarmee afgerond. Daarvan kan nu de balans worden opgemaakt.

Nederlandse onderzoekers en bedrijven hebben in heel KP7 bijzonder goed gescoord, met als resultaat dat zij bijna 3,4 miljard EUR aan financiering hebben weten te verwerven. Dit is bijna anderhalf keer zo veel als Nederland via de EU-begroting bijdraagt. Het hoger onderwijs, met name de universiteiten, heeft hierin het grootste aandeel met 51%, gevolgd door de onderzoeksinstellingen met 21%. Bedrijven hebben een aandeel behaald van in totaal 22%, waarvan 13% mkb. Daarmee hebben deze Nederlandse partijen in internationaal verband hoogwaardig onderzoek kunnen verrichten met talrijke andere kennisinstellingen en bedrijven. Het rendement van de investering in KP7 is voor Nederland dan ook
hoog geweest.

Met deze brief willen we het succes van Nederland laten zien aan de hand van nu beschikbaar gekomen kwantitatieve informatie. Wij geven enkele voorbeelden van projecten waaraan Nederlandse onderzoekers uit kennisinstellingen en bedrijven met behulp van financiering uit KP7 hebben bijgedragen. Daarnaast besteden we aandacht aan de door KP7 mogelijk gemaakte verbindingen van de Nederlandse onderzoekswereld met die in andere landen. Ten slotte gaan we kort in op factoren die ten grondslag liggen aan het succes, met een voorzichtige blik in de nabije toekomst. In het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 is het programma opgevolgd door een achtste Kaderprogramma, met een nog grotere omvang: Horizon 2020. Wij hopen dat de Nederlandse onderzoeks- en innovatiewereld ook in dit programma zijn draai zal weten te vinden.

View the original news item

Download the letter as pdf