Welcome! You are not logged in. [login]

MaritiemNederland.com

Deltares voorspelt interactie tussen ondergrond en water

Door baggerwerkzaamheden treden veranderingen op in de ondergrond. Het voorspellen en in kaart brengen van die veranderingen kan alleen met dure en tijdrovende praktijkproeven. Daarom ontwikkelt Deltares hiervoor een computerprogramma. ...

Read the full article at MaritiemNederland.com