Welcome! You are not logged in. [login]

Ontwikkeling nieuwe analysetool versterkt positie Europese baggerindustrie

Marie Curie Industry Academia Partnership & Pathways (IAPP) stimuleert de uitwisseling van jonge en ervaren onderzoekers tussen organisaties uit de niet-commerciële (universiteiten) en commerciële sector (bedrijfsleven). Het Nederlandse kennisinstituut Deltares gaat in het IAPP-project MPM-DREDGE samenwerken met Cambridge University aan een geavanceerde tool voor het analyseren van baggeroperaties.

Innovatieve simulatie
Alexander Rohe en Joost Breedeveld (beiden adviseur/onderzoeker Deltares) onderzoeken drie hoofdonderwerpen voor de baggerindustrie: installatie van geocontainers, zettingsvloeiing en erosie. Breedeveld: “Voor het analyseren van problemen waarin zeer grote grondvervormingen in combinatie met water een rol spelen is nog geen geavanceerde tool beschikbaar. Cambridge en Deltares werken daarom samen aan de ontwikkeling en validatie hiervan.” De analysetool is een waardevolle aanvulling op complexe praktijkproeven voor de baggerindustrie, die vaak als duur worden ervaren. Rohe: “Vooral het modelleren van erosie is zeer innovatief en een grensverleggende ontwikkeling.”

Best of both worlds
Het IAPP programma ondersteunt het vormen van langdurige, strategische samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en de commerciële sector. Breedeveld: “We vullen elkaar perfect aan. Cambridge heeft een van de beste onderzoeksgroepen ter wereld wat betreft grondmechanica. Deltares vertaalt de fundamentele kennis van Cambridge in een bruikbare tool voor de baggerindustrie. Rohe: “Wij leren van hun fundamentele onderzoek, doen modelproeven en hebben contacten met de baggerindustrie.” Breedeveld: “Ook na deze vier jaar willen we met elkaar blijven samenwerken.”

Uitwisseling
Marie Curie vergoedt de personele kosten voor de uitwisseling. Rohe: “Onder meer Joost en ik gaan naar Cambridge om PhD’s te begeleiden bij de doorontwikkeling en validatie van de numerieke code. Naast het uitwisselen van personeel financiert Marie Curie ook personele inbreng van buiten het consortium.” Kennisuitwisseling gebeurt via workshops, halfjaarlijkse voortgangsbesprekingen en een afsluitende conferentie. Vertegenwoordigers van de baggerindustrie fungeren als klankbord tijdens het gehele project.

Ondersteuning Agentschap NL
Bij het indienen van het projectvoorstel kreeg Deltares ondersteuning van de adviseurs voor het People-programma van Agentschap NL. Breedeveld: “Ze weten hoe de EU voorstellen beoordeelt, denken mee, hebben een kritische en frisse blik en zijn sterk in het procesmatige deel. Het draagt significant bij aan de kwaliteit van je voorstel.” Rohe vult aan: “Ook adviseerden ze ons op het gebied van arbeidscontracten rondom de uitwisseling en hielpen ons daarmee de juiste afwegingen te maken.”

Meer informatie?
Marie Curie is onderdeel van KP7: een groot en ambitieus onderzoeksprogramma met veel verschillende onderdelen en mogelijkheden. Agentschap NL (voorheen EG-Liaison, EGL) is het nationaal contactpunt KP7 (Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie) en helpt organisaties op weg. Binnen het Zevende Kaderprogramma (KP7) biedt het People-programma verschillende mogelijkheden om Marie Curie-beurzen aan te vragen. In alle gevallen geldt dat de onderzoeker in een ander land moet gaan of komen werken.

View the original news item